כאן ניתן לתרום לקרן שותפים, מצ'ינג של כסא רחמים בנשיאות מרן ראש הישיבה הרב מאיר מאזוז שליט"א, עזרה לתלמידי חכמים ובני תורה עילויים הנמצאים בעוני ובדוחק

קרן שותפים

בנשיאות מרן רה"י הרב מאיר מאזוז שליט"א, ראש ישיבת כסא רחמים.

מצ'ינג 36 שעות לתמיכה בתלמידי חכמים ובני תורה