top of page
מודעה חדשה הרב ברדא copy~1.jpg

בדוק את הלב היהודי שלך!

אם יש לך לב יהודי חם, אתה לא יכול להישאר אדיש.
מי שיש לו רגש של קדושה לא יכול להתלהב מהגרלות על דירה, על רכב, על כסף, ולעמוד מן הצד כשמדובר בהזדמנות לזכות בספר תורה!
ספר הנצח שלנו, אתה חייב אחד כזה, משלך!
ספר תורה זה לא רק ענין של הנצחות ואזכרות, זה מצוה לכל אחד ואחד "ועתה כתבו לכם". 
בא תכניס שמחה לבית. יום של הכנסת ספר תורה זה אירוע, זה להדליק אור בבית, זה יותר מלהוציא כלה מהבית, זה יום מיוחד, תשאלו את מי שכבר חווה את זה.
ברכישת כרטיס להחזקת מוסדות התורה 'יצחק ירנן' באשקלון, אתה מחזיק את שני לוחות הברית, את התורה שבעל פה, אתה שומר עליה בכדי שקול התורה שהפריח את השממה בעיר הדרומית, ימשך ויפרח, וגם אתה יכול לזכות בתורה שבכתב, עם כל קדושתה והדרה.

דווקא עכשיו, ובפרט השנה, מצטרפים להגרלה ומשמחים את הרב בחיזוק המוסדות והמשך פריחתם! בואו יחד נאמר לרב, אנחנו תומכים ומחזקים את מפעל חייו.

לוגו חדש AV.gif
bottom of page