top of page

עם כתר תורה ספרדי, ומסגרת מאחדת אוייר לוגו לאיגוד בתי הכנסיות הסספרדים ברמת גן.

איגוד הקהילות הספרדיות בר"ג

bottom of page