top of page

עם פונט בעל השראה עתיקה, כאילו נכתב בקסת ובדיו, ברקע גרמי השמים ועולם המסתורין והסוד. מתיחת הקולמוס עבור הסלוגן וההסבר, משלימה את המשמעות הברורה למוצרי קבלה וסוד.

סודות הקבלה- פורטל לסגולות וקמיעות

bottom of page