top of page

מרכז ללימודי תורה ויהדות, אי אפשר לפספס את השאיפות התורניות ששואפות למעלה, צבעים שמרניים, עלי הספר משקפות גם בעלי כנף שתופסים גובה. יש לאן לשאוף. ניתן ליצור קשר עם המכון 033-80-11-82

שאיפות - מכון ללימודים תורניים

bottom of page