top of page

פרוייקט חברתי דתי, לגיבוש קונצנזוס לאחדות ואהבת השבת. איך לא, נרות השבת מאירות מראש השבת, גביע הקידוש מונח בעדינות רואה ואינו נראה מבלי להפריע להבנת המשפט, והשבת כולה עטופה בלב אחד גדול, שמבט שני נותן מראה גם של חלת השבת.

פרויקט חברתי - דתי: שבת שלום

bottom of page