הקמת כוללים ללימוד הזוהר, תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, לוגו עשיר, כשברקע שער הכניסה לצינו של רשב"י הולם את הדינר היוקרתי, וא אופיו המסורתי והשמרני

דינר הקמת מוסד